Uşak Üniversitesi Eğitim Bilimleri

Bölümümüzde; Eğitim Yönetimi, Eğitim Programları ve Öğretim, Ölçme ve Değerlendirme, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim dalları bulunmaktadır. RPD Anabilim dalında lisans, Eğitim Yönetimi ve Eğitim Programları ve Öğretim anabilim dallarında ise yüksek lisans programları mevcuttur. Eğitim Bilimleri bölümü, Eğitim Fakültesinde açık bulunan bütün anabilim dallarındaki meslek bilgisi kodlu derslerin yürütülmesinden sorumludur.

 

Vizyonumuz;

Bölümümüzün vizyonu, toplum refahının geliştirilmesi amacıyla ürettiği bilgi ve verdiği eğitim hizmetleri ile öğretmen yetiştirme sürecine çağdaş pedagojik kuram ve yaklaşımların entegre edilmesinde öncü bir bölüm olmaktır.

 

Misyonumuz

Bölümümüzün misyonu; ulusal ve uluslararası bağlamda eğitim bilimleri alanındaki gerek kuramsal gerekse uygulamaya dönük bilginin toplumsal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kullanılmasını sağlamak, araştırma yapmak ve toplumsal hizmetler sunmak, verdiği eğitim ile Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağdaş, milli ve evrensel değerlere bağlı uzmanlar yetiştirmektedir.