Uşak Üniversitesi Eğitim Bilimleri

Program Adı  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Program Türü  Lisans
Program Süresi  4 yıl (Azami 7 yıl)
Öğrenim Türü Örgün Öğrenim
Puan Türü  EA
Öğrenim Dili  Türkçe
Kontenjan  80
Hazırlık Durumu  Bölümde zorunlu hazırlık sınıfı yoktur.
Staj Durumu  Bölümde staj yoktur.
Taban Puanı   359,95158 (2020 yılı)
En Düşük Başarı Sıralaması  109.460 (2020 yılı)
Programa Kabul Koşulları  1. Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak
2. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans programına kabul edilebilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Eşit Ağırlık (EA) puan türünde yeter düzeyde puan almış olmak
Programa Özel Koşullar  Özel koşul yoktur.
Burs Olanakları  Burs olanağı yoktur.
Programa Özel Materyal Bilgileri  Bölüme özgü materyal kullanımı söz konusu değildir.
Program Kazanımları  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Diplomasına sahip olarak bu alanda çalışmaya hak kazanırlar.
Mezuniyet Koşulları  Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK alanında lisans diploması verilir.
Yerleşke Bilgileri  Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
Çift Anadal Durumu  Programda henüz çift anadal programı açılmamıştır.
Yan Dal Durumu  Programda henüz yandal programı açılmamıştır.